65-146 miljoner år sedan

Krita-Tredje, den sista men absolut inte minsta perioden. Även i Krita fanns de massiva dinosaurierna. Kontinenter fortsätter att glida isär och jordklotet liknar vår värld mer och mer.

I denna perioden händer det extra mycket då dinosaurierna utvecklad pengahåll, vilket visas i senare uppgrävda fossiler. Det var i Krita som väldigt många växter dog, de som fortfarande levde och bredde sig så gott de kunde, det var ormbunkar och barrträd. Men istället för andra buskar så fanns det mycket blommor.

Nu blev klimatet annorlunda då de två polerna började att bli kallare och det enda stället som det finns tropiskt klimat är mitt emellan de båda polerna, vid ekvatorn. Det är under Krita som flygödlorna byts ut mot modernare fågelarter, även moderna myror, bin och andra djur och insekter tar fart.

I haven finns fortfarande väldiga dinosaurier så som Mossasaurusen, den gigantiska köttätande fisködlan.

De dinosaurier som vi ska fördjupa oss lite i är den mest kända av dem alla, Tyrannosaurus Rex. Finns ingen annan dinosaurie som är så pass ökänd, på grund av filmindustrin kan man anta bland annat. Därefter ska vi lära känna den trehornade växtätare, Triceratops som har en praktfull sköld. Även jättarna i skyn, flygödlorna som kallas Pterodactylerna finns med. Sista artikeln handlar om slutet av Krita och slutet för dinosaurierna, detta var också början på fåglarnas utveckling.

Finns till och med forskning som har fått uppgifter om hur fåglarna klarade sig igenom asteroidnedslaget.

I slutet av Krita blev jordklotet troligen träffad av en stor meteorit som gjorde att allt, nästan allt på jorden dog. Skriver troligen då det är motstridiga uppgifter så vem vet vad som egentligen skedde då för 66 miljoner år sedan.