Historia är någonting som fascinerar väldigt många människor, men vissa personer går så långt som att studera historian som föregick människorna. Urtiden var en helt annorlunda värld och mycket forskning har gjorts för att få fram, vad vi idag tror är, en bra uppfattning om hur jorden såg ut vid den tidpunkten. Faktum är att dinosaurierna vandrade på jorden en mycket längre tid än vad vi människor har funnits.

Fynden

De första fynden gjordes av människor för länge sedan som då inte förstod vad det var. I det gamla Kina så finns fynd av dinosaurieben väl dokumenterade och de ansåg att dessa kom ifrån drakar.

I lite mer modern tid så finns det första säkra fyndet dokumenterat i en bok som kommer ifrån år 1676. Man visste dock inte vad det var vid den tiden och i boken beskrev en präst, vid namn Robert Plot, ett stort ben som han mest sannolikt ansåg kom från en jätte. Han var dock säker på att det måste vara den nedre delen av ett lårben från ett stort djur. Nästan 100 år senare, 1763, så tittade Richard Brookes, en naturhistoriker, närmare på benet. Han var säker på att det var från en jätte, och mer exakt ett par förstenade testiklar. Han gav det därför namnet Scrotum Humanum.

Tyvärr har detta fynd försvunnit men det finns många teckningar på det och det kan mycket väl liknas vid två jättestora testiklar. Det föreslogs år 1871 av anatomen John Philips att detta fynd, snarare än ett par jättetestiklar, var den nedre delen av ett lårben från en så kallad Megalosaurus.

Förändrad syn

Historien om lårbenet, ”Jättetestiklarna”, är ett bra exempel på hur vår uppfattning om urtidens dinosaurier ständigt förändras med tiden. Och det är denna forskning som bidrar till att vår kunskap och uppfattning förändras. Om man tittar på, till exempel, Tyrannosaurus Rex så har vår bild av detta enorma rovdjur förändrats. För inte allt för länge sedan så hade man bilden av att detta jättelika monster var reptilliknande i huden, men ny forskning tyder på att arten i själva verket var täckt av fjädrar. Det är dock inte många som känner till detta, om de inte själva har sökt upp informationen, och den bild som är allmänt accepterad är fortfarande den utan fjädrar. Detta visade sig dock faktiskt stämma i slutändan, efter att hudavtryck har studerats. Med största sannolikhet hade T-Rex en hud som mest liknade reptiler som man från början trodde. Det finns dock tecken på att en tidig föregångare till släktet Tyrannosaurus, den så kallade Yutyrannus, bar fjädrar. Det var dock drygt 50 miljoner år före T-Rex och i och med att de var mycket större, i kombination med det varma klimatet, så fanns inget behov av fjädrar för isolering, som mindre arter hade.