De första flygande dinosaurierna

Under Trias-perioden var allt nytt och de arter som fanns var inte av så stor variation, Flygödlor var ungefär som dagens fåglar, alltså inte så stora från början. Den största flyg ödlan som någonsin funnits heter Quetzalcoatlus och levde i Jura och Krita-perioden. De hade den karaktäristiska långa och smala näbben och vissa hade svans, som till exempel Rhamphorhynchus.

Alla Flygödlor levde vid kustlinjerna, där fanns havet med mycket fisk som är huvudfödan för de flesta flygödlorna. Deras föda bestod troligen också av grodor och annat som var mindre och som de kunde jaga. Kan vara därför som dessa flygödlor utvecklas och trivs under Jura-perioden då havet finns tillgängligt på fler ytor över världen.

De första flygödlorna hade tänder som satt fast i tandhålor i näbben, som våra tänder gör, de hjälpte dem att fånga deras byten. Men detta försvinner längre fram i tiden då de olika arterna utvecklas och får då istället bard så som till exempel dagens vardagar som silar plankton. Eller så blev de utan tänder överhuvudtaget, exempel på sådan ras är Lacusovagus.

Om man tänker på hur ny världen var under Trias-perioden, då är det fantastiskt att flygödlorna redan då fanns. Vi alla är av samma grund skelett, alla arter har huvud, ben eller stjärt, armar eller fenor och kroppen. Att även flygödlorna är av denna form visar hur fort evolutionen kan vara.

Inte bara att flygödlorna har utvecklat två stora vingar mellan så kallade lillfingret och höften, hela uppbyggnaden är speciellt byggt så att de kan starta och avsluta flygningar utan klippkanter eller med vinden som hjälp. De hade stora muskler från bröst korgen och ut på vingarna vilket gjorde detta möjligt.

Utöver den radikala skillnaden hade också flygödlorna simhud mellan tårna, troligen för att hjälpa flygningen. De hade ett väldigt lätt skelett, likt dagens fåglar, då det är ihåligt så minskar kroppsvikten otroligt mycket. Deras fingrar var tre, fyra om man räknar med fingret som håller vingen och dessa fingrar var klädda med tjocka klor, vilket hjälper att få tag om en hal fisk eller sätta sig i träden.

Om man ser på flygödlornas utveckling och hur länge denna djurart har överlevt så kan man inte annat än att bli imponerad, de har funnits på denna jord i över 150 miljoner år!