Under tidsperioden Trias var det ett ganska varmt och torrt klimat på jorden. Superkontinenten Pangea hyste allt landliv. Släktingar till dagens krokodiler härskade över marken och dinosaurierna hade ännu inte tagit över. Krokodilsläktingarna fanns i många olika sorter, grupper och storlekar, men flera andra djurgrupper uppstod och utvecklades också med framgång. Groddjur, ödlor, dinosaurier och däggdjur var några av grupperna som samsades med krokodilsläktingarna.

Krokodiler härskade över världen

De två största djurgrupperna var krokodiler och dinosaurier, och det var de som spred mest skräck bland andra djurgrupper, även om dinosaurierna inte riktigt kunde hävda sig mot de större krokodildjuren.

Krokodilerna var framgångsrika i sin utveckling, några gick till och med på två ben; de som gick på två ben som var allra mest framgångsrika och fruktade. De olika typerna av krokodiler dominerade både vatten och land och var den tidens topp-predatorer. Dagens krokodilers förfäder var dock väldigt små och snabba och höll sig på fyra ben. Krokodilerna fanns över hela superkontinenten även om det inte fanns så många av dem vid polerna. Dinosaurierna däremot skydde ekvatorn som var väldigt het och torr, det fanns inte en enda dinosaurie där.

Klimathot även i forntiden

Jorden var varmare än idag, hade mycket mer koldioxid i atmosfären och polerna hade inga istäcken utan det var tempererade zoner. Det påminner en del om de dystra framtidsprognoserna för vår egen framtid och för klimatet. Förändring är naturligt, men frågan är vilka arter som kommer att kunna anpassa sig och överleva den här gången. För att slå ett slag för miljön och klimatet kan du beställa T shirt med tryck för att visa din eller företagets egen miljöslogan som uppmanar till ett bättre miljötänk. Priserna är mycket fördelaktiga och kan budskapet spridas ger det värdefull tid att bromsa utvecklingen så att fler arter än människan hinner anpassa sig eller få hjälp att anpassa sig.

Pangea bryter upp

Vilken av de två stora djurgrupperna som kom att vinna kampen om herraväldet över jorden var inte resultat av styrka utan av anpassning. Vid slutet av Trias började Pangea, superkontinenten att dela på sig och glida isär till de kontinentalplattor vi känner till idag. Detta var ett resultat av enorm vulkanisk aktivitet och i takt med det så förändrades också klimatet. Det blev 3 – 4 grader varmare i medeltemperatur och det började regna ofantligt. Dinosaurierna verkade vara bättre anpassade till det blöta, så de bredde ut sig och ökade i antal och varianter. Krokodilerna hade mer svårigheter. Växtligheten förändrades också och det blev mer barrträd, vilket ledde till att växtätarna fick ont om mat som i sin tur ledde till att många krokodilarter försvann.

När kontinenten delade sig flöt upp till 3 miljoner kubikkilometer lava ut i havet och alla typer av krokodiler dog ut, förutom en liten variant som blev förfader till våra ”moderna” krokodiler.

Dinosaurierna hade öppna höftleder, var rörligare och snabbare, en del hade ihåliga skelett och det är möjligt att de hade en effektivare syreupptagning eftersom de rörde mer på sig. Därför var de mer framgångsrika och kunde till slut ta över världen.