Dinosaurier är en utrotad art som länge har fascinerat människor världen över. Trots att det finns en hel del forskning, utgrävningar och bevis på att dinosaurier har existerat vet man långt ifrån så mycket som man skulle vilja om dem. Det är främst panteologer som arbetar med att ta fram information om dinosaurier. Dinosaurierna dök sannolikt upp för omkring 250 miljoner år sedan, därefter existerade de under omkring 165 miljoner år och utvecklades till en rad olika arter. Bland dinosaurierna fanns det både växtätare och köttätare samt dinosaurier som levde i luften, på marken och i vattnet. När massdöden av dinosaurier inträffade för omkring 65 miljoner år sedan överlevde endast fåglarna och de har idag utvecklats till att bli de olika typer av fåglar som vi har idag. Det är alltså fåglarna som är närmast besläktade med dinosaurier av alla nu levande arter.

När många tänker på dinosaurier är det ofta T-rex som dyker upp i huvudet. Detta är en rovdinosaurie som många tror är den största och den farligaste. Dock är detta felaktigt. Dinosaurien spinosaurius är den största rovdinosaurien. Denna levde främst på fisk. Tyrannosaurus tros ha varit tyngre än Spinosaurus. Spinosaursen kunde nå upp till 7 meters höjd och vara hela 15 meter lång och väga omkring 7 ton, även om detta är ett faktum som man inte vet säkert. En del tror att Spinosaurus kan ha vägt upp till 20 ton. Tyrannosaurus rex är istället den dinosaurie som stjäl rampljuset som den största och farligaste, även om vi vet säkert att Tyrannosaurus inte är den största rovdinosaurien har den blivit en karaktäristisk symbol för dinosaurien. Även om de allra flesta är överens om att T-rex var livsfarlig brukar man håna dess korta armar. Forskning har dock visat att T-rex faktiskt hade användning för sina korta armar och framför allt i närstrid. Den kunde utföra livsfarliga rivningsattacker på sina offer och även hålla fast offren med de korta armarna. Att de var korta kunde vara till stor fördel för T-rexen.

Många är inte medvetna om att dinosaurier även har funnits och levt i Sverige. Många tänker på dinosaurier som ödlor och tänker att de måste ha det riktigt varmt runt omkring sig för att överleva. Faktum är att detta inte är fel. Sverige var mycket varmare under perioden när dinosaurier levde och kunde nå en temperatur på upp till 70 grader. Så ser det inte ut idag utan friluftsmänniskor behöver rätt kläder från ITAB Outdoor för att klara av att vistas en längre period i skog och mark. Det är dock mycket fascinerande att Sverige såg helt annorlunda ut under dinosauriernas tid och världen var helt enkelt inne i en av sina växthusperioder under denna tidpunkt.