För 146-200 miljoner år sedan

Jura, den mest omskrivna och omtalade perioden där de mest kända dinosaurierna vandrar och frodas på jorden som nu har delat sig så att det är flera kontinenter och flera hav. Kontinenterna fortsätter att delas under hela Jura vilket gör att djuren som levde då var anpassade och utvecklades för att kunna fortsätta att frodas.

Denna period var det stor skillnad i klimat, det blev varmare i vattnet eftersom kontinenter bildades och det uppstod många grunda och varma delar av haven. Tack vare det varmare och grönskande vattnet uppstod flera helt nya arter såsom musslor, alger med mera.

De typiska öknarna från Trias blev nu till grönskande land tack vare den nya indelningen av haven.

Även denna period hade ormbunkar och barrträd men det fanns nu med var bland annat Caytoniales vilket var träd med kottliknande fröer och ginkoväxter som är höga träd. Denna period började få palmträd med och blommornas uppkomst var här för att stanna!

Något som också uppkom i Jura-periden var dagens olje- samt gasfyndigheter, det bildades tjocka lager med sediment där mängder av organiskt material hamnade.

Sediment är grus, lera och andra slamprodukter.

I de artiklar som följer ska vi läsa om de väldiga dinosaurierna Allosaurus, en köttätande best, artgruppen Archosurierna som de flesta känner till vid smeknamnet långhalsarna.

Ska se närmre på de havslevande fisködlorna, vid namn Ichthyosaurier och Plesiosauria, med den långa halsen. Och sist men inte minst ska vi lära känna den lilla Compsognathus, bakben med långa och starka muskler och väldigt korta framben.