Slutet, den stora asteroiden som föll för 66 miljoner år sedan och dödade nästan allt i på denna jord. Det finns de som menar att dinosaurierna gick sin död till mötes utan asteroiden då många arter redan var utdöda när den föll. Men det kommer mer information och fakta om detta hela tiden då man fortsätter att forska om dinosauriernas undergång.

Vissa forskare tror att flygödlorna överlevde då de är nära besläktade med dagens fåglar, hur just dessa samt krokodiler och sköldpaddor klarade sig finns det många spekulationer om.

Om man ser på olika artiklar som exempelvis så ser man att de kan ha överlevt tack vare att deras näbbar var gjorda för att plocka och äta fröer, det var en stor del av den knappa föda som fanns att tillgå efter nedslaget.

Klimat och levnadsförhållanden måste ha varit väldigt svåra för de som överlevde asteroidnedslaget, det hade blivit mörkt av all aska och softar som fanns kvar långt efter, troligen flera månader. Man tror att asteroiden var ungefär 10 kilometer bred, då den föll i cirka 100 000 km/tim så gjorde inpakten att det mesta dog omgående och de som överlevde fick uppleva efterchocker som gjorde fler katastrofer ända till andra sidan av jordklotet.

Asteroiden efterlämnade en krater vid dagens Mexico som är hela 180 km i diameter. Det finns många teorier, det kan vara ren slump att vår jord har upplevt i alla fall 5 olika massmördare, det kan också vara så att på detta sätt får jorden nytt liv, nya arter och kan bli välmående och frodas vilket vi möjligen kommer att få uppleva, kanske inte just vi men människan.

Att jorden kommer att uppleva massör igen är högst troligt. Vi människor måste bara hjälpas åt så att vi inte påskyndar det hela på grund av vår miljöförstöring, var med och gör skillnad så våra barn också får uppleva vår fantastiska natur och alla djur.