Denna växtätare noshörningsliknande var en tuffing då de en meter långa hornen ofta användes för att utmana varandra. Som namnet även här avslöjar: Triceratops = ansikte med tre horn. De hade en bastant kropp och dom fullvuxna vägde 6-10 ton och ungefär 2-4 meter hög.

Deras karaktäristiska sköld runt bakhuvudet var klädd i stora taggar. Triceratops tillhör släktet Ceratopsider, det fanns flera arter som liknade Triceratops. Men Triceratops var den största av Cerattopsider. Exempel på liknande ras är Torosaurus. Denna växtätare levde också i flock, bara det var ett bra skydd mot de stora rovdjuren.

Denna art la också ägg som många andra dinosaurier gjorde och de grävde troligen kraterliknande gropar där ägg stod ihop. Även likt fåglar så hade Triceratops en stor näbb vilket var optimalt för att bryta grenar och tjockare blad. De hade också tänder långt in i munnen, till skillnad från långhalsarna, detta gjorde att de kunde tugga och bearbeta löv och grenar för att lättare utvinna energi i magen.

Triceratops var en framgångsrik art då den stod för hela 40 % av djurlivet bland större dinosaurier i Krita-perioden. Detta är en av de sista dinosaurierna som levde på vår jord.